Tømrerkurs

E-læringspakke Praksiskandidat - medlem

E-læringspakke Praksiskandidat - medlem NO (Bestilling)

Kurspakke bestående av 9 e-læringskurs satt sammen for å dekke praksiskandidatens behov. Pakken...

Pris: kr 5 362,50 (kr 4 290,00 ekskl. mva)

Tegning med WebDraw

Tegning med WebDraw NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende Vg2/Vg3

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Tak og taktekking

Tak og taktekking NO

Eksamensforberedende Vg2

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Innvendig arbeid

Innvendig arbeid NO

Eksamensforberedende Vg2

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Dører, vinduer og utvendig kledning

Dører, vinduer og utvendig kledning NO

Eksamensforberedende Vg2

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Bjelkelag og bærevegger

Bjelkelag og bærevegger NO

Eksamensforberedende Vg2

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT)

Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Tømrerens ABC

Tømrerens ABC NO

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Stillas og fallsikring

Stillas og fallsikring NO

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Sikker bruk av verktøy

Sikker bruk av verktøy NO

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

HMS og Ergonomi

HMS og Ergonomi NO

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft NO

For lærlinger i bedrift

Kurset omhandler de miljømessige hensyn som må tas i byggenæringen. Opplæringskontoret for...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Byggebransjens regelverk

Byggebransjens regelverk NO

For lærlinger i bedrift

Kurset omhandler lover og regelverk innenfor byggenæringen. Opplæringskontoret for tømrerfaget og...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Samhandling

Samhandling NO

For lærlinger i bedrift

I kurset lærer man blant annet om samhandling på tvers av fagområder på en byggeplass....

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende

Kurset tar for seg bygningers fysikk, klimapåvirkninger, ulike typer skader som kan oppstå, spesielle rom,...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk NO

Informasjon om innlogging/bruk av SINTEF Byggforskserien

Kort kurs for å bli kjent med SINTEF Community’s nettsted Byggforskserien. Opplæringskontoret for...

Pris: kr 500,00 (kr 400,00 ekskl. mva)

Svenneprøven

Svenneprøven NO

For lærlinger i bedrift

Kurs i forberedelse for svenneprøven. Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett...

Pris: kr 500,00 (kr 400,00 ekskl. mva)

Praktisk matematikk og tegning

Praktisk matematikk og tegning NO

For lærlinger i bedrift

Innføring i praktisk tømrermatematikk, byggetegninger og forståelse av byggetegninger. Inneholder...

Pris: kr 500,00 (kr 400,00 ekskl. mva)

Tømrerfagets historie

Tømrerfagets historie NO

For lærlinger i bedrift

Kurset tar for seg tømrerfagets og byggeskikkens historie. Opplæringskontoret for tømrerfaget og...

Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)

FØRSTEHJELP for bygg og anlegg

FØRSTEHJELP for bygg og anlegg NO

Med kursbevis

Det er stor sannsynlighet for at du en eller annen gang kommer først til et skadested, eller kommer i en situasjon...

Pris: kr 312,50 (kr 250,00 ekskl. mva)