Fagkurs

Fagrettet opplæring

HMS og Ergonomi

HMS og Ergonomi NO (E-læring)

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft NO (E-læring)

For lærlinger i bedrift

Kurset omhandler de miljømessige hensyn som må tas i byggenæringen. Opplæringskontoret for...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Praktisk matematikk og tegning

Praktisk matematikk og tegning NO (E-læring)

For lærlinger i bedrift

Innføring i praktisk tømrermatematikk, byggetegninger og forståelse av byggetegninger. Inneholder...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Sikker bruk av verktøy

Sikker bruk av verktøy NO (E-læring)

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Stillas og fallsikring

Stillas og fallsikring NO (E-læring)

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Tømrerens ABC

Tømrerens ABC NO (E-læring)

Obligatorisk yrkesforberedende

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Tømrerfagets historie

Tømrerfagets historie NO (E-læring)

For lærlinger i bedrift

Kurset tar for seg tømrerfagets og byggeskikkens historie. Opplæringskontoret for tømrerfaget og...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

VBL FAGOPPLÆRING

VBL FAGOPPLÆRING NO (Bestilling)

7 e-læringskurs for ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Kursene er utviklet i samarbeid mellom Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening (VBL) og Datapower, med...

Pris: kr 5 625,00 (kr 4 500,00 ekskl. mva)