Samhandling NO

For lærlinger i bedrift

Samhandling NO
Produktnummer: 2424m
Kursnummer: 10001103
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I kurset lærer man blant annet om samhandling på tvers av fagområder på en byggeplass.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Innledning
- Innledning

Roller og funksjoner
- Roller og funksjoner
- Definisjoner

Entrepriseformer
- Begreper
- Entrepriseformer
- Andre gjennomføringsmodeller

Planlegging
- Planlegging av arbeidet

Byggeplasslogistikk
- Generelt om logistikk
- Byggeplasslogistikkens innhold

Riggplaner
- Innledning
- Hvordan lage en riggplan
- Viktige momenter i en riggplan

Fremdriftsplaner
- Innledning
- Utarbeidelse og detaljgrad på fremdriftsplan
- Krav til fremdriftsplan

Effektiv produksjon
- Innledning
- Akkordjobbing
- Motivasjon, organisering og tilrettelegging
- Sammensetning av personligheter og egenskaper
- Andre former for tilrettelegging

HMS og SHA
- Innledning
- HMS
- SHA
- Forskjellen på HMS og SHA
- SHA-planen
- Hva innebærer HMS og SHA?

Flere eksempler på samhandling
- Innledning
- Prosjekterende, utførende og byggherre
- Vernerunde
- Tilsyn - Arbeidstilsynet
- Leverandører

Ferdigstillelse før overlevering
- Innledning
- Sluttkontroll og ferdigattest
- Ferdigstillelse
- Rutine for ferdigstillelse


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Bygningsfysikk NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Byggebransjens regelverk NO For lærlinger i bedrift
Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Bjelkelag og bærevegger NO Eksamensforberedende Vg2
Tak og taktekking NO Eksamensforberedende Vg2