Fagkurs

Fagrettet opplæring

Makroalgedyrking

Makroalgedyrking NO (E-læring)

E-læringskurset «Makroalgedyrking» fra Val FoU og Norges Vel sikrer grunnleggende kunnskap innen...

Pris: kr 5 625,00 (kr 4 500,00 ekskl. mva)

Seafood hygiene

Seafood hygiene EN (E-læring)

Engelsk innhold og engelske tester

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap...

Pris: kr 937,50 (kr 750,00 ekskl. mva)

Seafood hygiene

Seafood hygiene EN (E-læring)

Engelsk innhold og polske tester

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap...

Pris: kr 937,50 (kr 750,00 ekskl. mva)

Seafood hygiene

Seafood hygiene EN (E-læring)

Engelsk innhold og litauiske tester

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap...

Pris: kr 937,50 (kr 750,00 ekskl. mva)

Seafood hygiene

Seafood hygiene EN (E-læring)

Engelsk innhold og latviske tester

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap...

Pris: kr 937,50 (kr 750,00 ekskl. mva)

Seafood hygiene

Seafood hygiene EN (E-læring)

Engelsk innhold og russiske tester

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap...

Pris: kr 937,50 (kr 750,00 ekskl. mva)

Sjømathygiene

Sjømathygiene NO (E-læring)

Norsk innhold og norske tester

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap...

Pris: kr 937,50 (kr 750,00 ekskl. mva)

VBL FAGOPPLÆRING

VBL FAGOPPLÆRING NO (Bestilling)

7 e-læringskurs for ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Opplæringen for ansatte og ledere som jobber i ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Kursene er utviklet i...

Pris: kr 5 625,00 (kr 4 500,00 ekskl. mva)

ГИГИЕНА МОРЕПРОДУКТОВ

ГИГИЕНА МОРЕПРОДУКТОВ RU (E-læring)

Russisk innhold og russiske tester

E-læringskurset «Sjømathygiene» fra SjømatNorge sikrer nødvendig teoretisk kunnskap...

Pris: kr 937,50 (kr 750,00 ekskl. mva)