Byggebransjens regelverk NO

For lærlinger i bedrift

Byggebransjens regelverk NO
Produktnummer: 2425m
Kursnummer: 10001105
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

Kurset omhandler lover og regelverk innenfor byggenæringen.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Norges Lover
- Innledning
- Grunnloven
- Maktfordelingsprinsippet

Partene i arbeidslivet
- Partsbegrepet
- Tariffavtaler

Lover, regelverk og standarder - eksempel på et lovkrav
- Innledning
- Historie
- Forklaring på lovhierarkiet
- Regulering av byggemetoder
- Veiledere og temaveiledere

Vedtekter og kommunale bestemmelser
- Innledning
- Byggesaksrelaterte vedtekter og kommunale bestemmelser

Plan- og bygningsloven (pbl)
- Innledning
- Historikk

Arealplanlegging - reguleringsplaner
- Innledning
- Arealplanlegging og reguleringsplaner

Byggteknisk forskrift - TEK
- Innledning
- Veiledning til TEK
- Temaveiledere

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) - SAK
- Veiledning til SAK
- Direktoratet for byggkvalitet
- Ansvarsrett, tiltakskl. uavh. kontr. og selvbyggerparagrafen
- Kontrakter og byggblanketter

Håndverkertjenesteloven
- Innledning
- Håndverkertjenestelovens tilhørende byggblanketter

Bustadsoppføringslova
- Innledning
- Bustadsoppføringslovas tilhørende byggblanketter

Internkontrollforskriften
- Innledning

Byggherreforskriften
- Innledning
- Hvem byggherreforskriften retter seg mot

Kvalitet og kvalitetssikring (KS)
- Innledning
- Definisjon på kvalitet
- Krav til kvalitetssikring (KS) knyttet til Byggesak

Bedriftens styringssystem
- Innledning
- Byggesaksforskriftens dokumentasjonskrav
- Internkontrollforskriftens dokumentasjonskrav
- Byggherreforskriftens dokumentasjonskrav
- Standardkontraktenes og byggblankettenes dokumentasjonskrav
- Bedriftens dokumentasjonskrav
- Styringssystemets historie i byggebransjen
- Oppbyggingen av et styringssystem

Norske standarder
- Innledning
- Hva er standardisering? - Eksempler
- Viktige standarder for byggebransjen i Norge
- Toleransetabeller og målemetoder i NS 3420

Etikk, moral og svart arbeid
- Innledning
- Etikk og moral
- Svart arbeid


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Samhandling NO For lærlinger i bedrift
Bygningsfysikk NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Bjelkelag og bærevegger NO Eksamensforberedende Vg2
Tak og taktekking NO Eksamensforberedende Vg2