Bygningsfysikk NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende

Bygningsfysikk NO
Produktnummer: 2423m
Kursnummer: 10001094
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 1 000,00 (kr 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

Kurset tar for seg bygningers fysikk, klimapåvirkninger, ulike typer skader som kan oppstå, spesielle rom, brannsikkerhet, etc.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Byggforskserien
- Hva er byggforskserien?
- Bruke byggforskseien

Definisjoner
- Bygningsfysikk
- Kvalitetsfeil
- Byggefeil
- Byggskade

Klimapåkjenninger
- Grunnforhold
- Ras
- Flom
- Vind

Bygningens klimaskall
- Tak, takformer- og typer og oppbygning
- Prinsipper; slagregn og to-trinns tetting
- Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen, lede bort vann
- Sikring mot grunn, kapillærsug og jordtrykk, tilbakefylling

Varmeledningsevne, isoleringsevne og vanndampmotstand
- Lamda-verdi
- U-verdi
- Luftlekkasjer og vanndamptransport

Spesielle rom
- Våtrom
- Badstue
- Kjølerom
- Kjøkken
- Krypkjeller
- Kalde loft

Byggfukt, mugg- og råtesopp og treskadeinnsekter
- Byggfukt
- Utbedring av fuktskader
- Mugg- og råtesopp
- Treskadeinsekter

Radon
- Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
- Sikring mot radon ved nybygg

Korrosjon og festemidler
- Bærende konstruksjoner i stål
- Bjelkesko, beslag, forankring og stålbind
- Festemateriells levetid

Lyd
- Lydforhold i bygninger
- Luft- og trinnlyd
- Støyskjerming
- Romakustikk og lydisolering

Lys og lysforhold
- Krav til lys og belysning
- Dagslys
- Solskjerming

Brannsikkerhet
- Krav om brannsikkerhet
- Prosjektering, utførelse og kontroll


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Samhandling NO For lærlinger i bedrift
Byggebransjens regelverk NO For lærlinger i bedrift
Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Bjelkelag og bærevegger NO Eksamensforberedende Vg2
Tak og taktekking NO Eksamensforberedende Vg2