Tømrerens ABC NO

Obligatorisk yrkesforberedende

Tømrerens ABC NO
Produktnummer: 2433
Kursnummer: 10001112
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset får du basiskunnskap om tømrerfaget, hva en tømrer gjør, begreper og faguttrykk. Og til slutt byggebransjen i samfunnet.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Basiskunnskap for nye tømrere
- Gratulerer med yrkesvalget!
- Tømrerfagets opprinnelse
- Fagopplæringens historie
- Taus kunnskap
- Mulighetene i byggenæringen
- Karriere- og videreutdanninger

Hva gjør tømreren?
- Tømrerens hverdag
- Kunnskap om hele prosjektet
- De fire årstider - ekstremvær
- Oppsamling av vann
- Værvegg
- Randsone og sikring
- Forankring
- Materialforståelse

Begreper og faguttrykk
- Innledning
- Faguttrykk i møte med kunder
- Plikt til å veilede og fraråde
- Faguttrykkenes opphav
- Vanlige ord blir til faguttrykk

Byggebransjen i samfunnet - tømrerens rolle
- Maslows behovspyramide
- Byggemetoder
- Huskvaliteter
- Inneklima - livskvalitet
- Samhandling med andre yrkesgrupper
- Partene i arbeidslivet

Tre som byggematerialer
- Tre som byggemateriale
- De vanligste tresortene
- Bartreærnes oppbygging og egenkaper
- Trevirke som byggevareprodukter
- Vanninnhold i trevirke
- Muggsporer
- Tørking av trematerialer
- Tre mot andre materialer
- Materialenes utvidelseskoeffisent
- Fukt og bevegelser
- Vannopptak
- Trevirkets styrkeegenskaper
- Spenninger i trevirke
- Trevirkets overflate


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Praktisk matematikk og tegning NO For lærlinger i bedrift
HMS og Ergonomi NO Obligatorisk yrkesforberedende
Stillas og fallsikring NO Obligatorisk yrkesforberedende
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift
Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende