Miljø og bærekraft NO

For lærlinger i bedrift

Miljø og bærekraft NO
Produktnummer: 2426
Kursnummer: 10001106
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset skal vi se på hva som gjøres i byggenæringen for å oppfylle krav og forventninger til en bærekraftig utvikling. Du lærer ulike begreper og hva som gjøres konkret for at byggenæringen skal være med å bidra til at vi utnytter ressursene våre på en god og bærekraftig måte.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Innledning
- Det grønne skiftet
- Ikke-fornybare energikilder (fossil energi)
- Internasjonalt samarbeid
- Global oppvarming
- Energitiltak i ny og eksisterende bygningsmasse

Byggenæringens klimaavtrykk
- Innledning
- Stortingsmelding 13. Klimaplan for 2021-2030
- Byggenæringens syn på klimameldingen

Miljøvennlige bygg
- Innledning
- Hvordan definere nullutslippsnivå på bygninger?

Miljøvennlig produksjon
- Innledning
- Stort potensial i produksjon av byggevarer
- Byggevarenes miljøbelastning
- Utslipps- og fossilfrie byggeplasser

Miljøsertifiseringer
- Innledning
- Miljøsertifisering av bedrifter
- Miljøsertifisering av byggeprosjekter

Energimerkeordningen
- Innledning
- Energiattest og energimerket

FN´s bærekraftsmål
- Innledning
- Innholdet i FN´s bærekraftsmål

Bærekraftig byggenæring
- Innledning
- Historien bak bærekraftig utvikling
- Byggenæringens egenart
- Hva gjøres for at byggenæringen skal bli bærekraftig?

Bærekraftige bygg
- Innledning
- Bygg21 - Ti kvalitetsprinsipper
- Standard Norge - Bærekraftige standarder

Bærekraftig produksjon
- Innledning
- Bærekraftig produksjon av byggevarer
- Bærekraftig produksjon av bygninger

Avfallshåndtering
- Innledning
- Lover og forskrifter som gjelder for byggavfall
- Byggteknisk forskrift (TEK), kapittel 9. Ytre miljø
- Hva innebærer avfallshåndtering for en tømrer?
- Avfallshierarkiet (avfallspyramiden)
- FN´s bærekraftsmål om avfallshåndtering
- Veiledere og hjelpemidler
- Definisjoner og begreper innen avfallshåndtering

Ombruk av byggevarer
- Innledning
- Mye å lære av gammel byggeskikk
- Bedrifter som har spesialisert seg på ombruk
- Rapport om «Forsvarlig ombruk»
- Oppfyllelse av krav ved ombruk av byggevarer

Sirkulær økonomi
- Innledning
- Oppsirkulering - en viktig del av sirkulær økonomi
- Tiltak for å omstille fra lineær til sirkulær økonomi
- Norsk veikart for sirkulær økonomi
- EU´s ambisjoner med sirkulær økonomi
- Omlegging fra lineær til sirkulær økonomi
- Ti prinsipper for sirkulær økonomi - WWF
- Viktige begreper i en sirkulær økonomi


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift
Samhandling NO For lærlinger i bedrift
Byggebransjens regelverk NO For lærlinger i bedrift
Praktisk matematikk og tegning NO For lærlinger i bedrift
Svenneprøven NO For lærlinger i bedrift