HMS og Ergonomi NO

Obligatorisk yrkesforberedende

HMS og Ergonomi NO
Produktnummer: 2427
Kursnummer: 10001108
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset får du kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, og hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø. Du vil også få kunnskap og forståelse for hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager som du kan pådra deg i jobben din.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Grunnleggende HMS
- Jobbe som tømrer
- Lover og krav
- Arbeidsmiljøloven
- Internkontrollforskriften
- Byggherreforskriften
- SHA-plan
- Byggeplasstavla
- Prosjektperm
- HMS-kort
- Personlig verneutstyr
- Arbeidstilsynet
- HMS
- Hendelser og ulykker
- Øyeblikkelig hjelp og varsling
- Førstehjelpsutstyr

Ergonomi
- Ergonomi i yrket som tømrer
- Noen viktige sannheter om ergonomi
- Muskel og skjelettplager
- Plager og skader
- Vurderingsmodeller
- Arbeidsstillinger
- Vibrasjoner
- Støy
- Planlegge og tilrettelegge arbeidet
- Trening
- Øvelser for nakke og skuldre
- Styrketrening
- Balanseøvelser
- Øvelser for knærne
- Kjernemuskulatur
- Kosthold


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift
Miljø og bærekraft NO For lærlinger i bedrift
Sikker bruk av verktøy NO Obligatorisk yrkesforberedende
Samhandling NO For lærlinger i bedrift
Byggebransjens regelverk NO For lærlinger i bedrift