Samhandling NO

For lærlinger i bedrift

Samhandling NO
Produktnummer: 2424
Kursnummer: 10001103
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset tar vi for oss forskjellige temaområder hvor det både er aktuelt, og helt nødvendig å samhandle. Vi vil i løpet av kurset blant annet se på metoder, regler og eksempler på samhandling på en byggeplass. Du lærer deg hvordan byggeprosessen fungerer, og vi ser på rollene og funksjonene du vil møte i byggebransjen.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Innledning
- Innledning

Roller og funksjoner
- Roller og funksjoner
- Definisjoner

Entrepriseformer
- Begreper
- Entrepriseformer
- Andre gjennomføringsmodeller

Planlegging
- Planlegging av arbeidet

Byggeplasslogistikk
- Generelt om logistikk
- Byggeplasslogistikkens innhold

Riggplaner
- Innledning
- Hvordan lage en riggplan
- Viktige momenter i en riggplan

Fremdriftsplaner
- Innledning
- Utarbeidelse og detaljgrad på fremdriftsplan
- Krav til fremdriftsplan

Effektiv produksjon
- Innledning
- Akkordjobbing
- Motivasjon, organisering og tilrettelegging
- Sammensetning av personligheter og egenskaper
- Andre former for tilrettelegging

HMS og SHA
- Innledning
- HMS
- SHA
- Forskjellen på HMS og SHA
- SHA-planen
- Hva innebærer HMS og SHA?

Flere eksempler på samhandling
- Innledning
- Prosjekterende, utførende og byggherre
- Vernerunde
- Tilsyn - Arbeidstilsynet
- Leverandører

Ferdigstillelse før overlevering
- Innledning
- Sluttkontroll og ferdigattest
- Ferdigstillelse
- Rutine for ferdigstillelse


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Bygningsfysikk NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Byggebransjens regelverk NO For lærlinger i bedrift
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift
Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Miljø og bærekraft NO For lærlinger i bedrift