Bygningsfysikk NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende

Bygningsfysikk NO
Produktnummer: 2423
Kursnummer: 10001094
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset lærer du hvilke fysiske forhold som klima, grunnforhold, støy, materialbruk og konstruksjon som må tas hensyn til ved bygging av nybygg eller ved endring av en eksisterende bygning.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

SINTEF Byggforskserien
- Hva er SINTEF Byggforskserien?
- Bruke SINTEF Byggforskseien

Definisjoner
- Bygningsfysikk
- Kvalitetsfeil
- Byggefeil
- Byggskade

Klimapåkjenninger
- Grunnforhold
- Ras
- Flom
- Vind

Bygningens klimaskall
- Tak, takformer- og typer og oppbygning
- Prinsipper; slagregn og to-trinns tetting
- Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen, lede bort vann
- Sikring mot grunn, kapillærsug og jordtrykk, tilbakefylling

Varmeledningsevne, isoleringsevne og vanndampmotstand
- Lamda-verdi
- U-verdi
- Luftlekkasjer og vanndamptransport

Spesielle rom
- Våtrom
- Badstue
- Kjølerom
- Kjøkken
- Krypkjeller
- Kalde loft

Byggfukt, mugg- og råtesopp og treskadeinnsekter
- Byggfukt
- Utbedring av fuktskader
- Mugg- og råtesopp
- Treskadeinsekter

Radon
- Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
- Sikring mot radon ved nybygg

Korrosjon og festemidler
- Bærende konstruksjoner i stål
- Bjelkesko, beslag, forankring og stålbind
- Festemateriells levetid

Lyd
- Lydforhold i bygninger
- Luft- og trinnlyd
- Støyskjerming
- Romakustikk og lydisolering

Lys og lysforhold
- Krav til lys og belysning
- Dagslys
- Solskjerming

Brannsikkerhet
- Krav om brannsikkerhet
- Prosjektering, utførelse og kontroll


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Samhandling NO For lærlinger i bedrift
Byggebransjens regelverk NO For lærlinger i bedrift
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift
Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Svenneprøven NO For lærlinger i bedrift