Tømrerfagets historie NO

For lærlinger i bedrift

Tømrerfagets historie NO
Produktnummer: 2411
Kursnummer: 10001088
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset får du en innføring om utviklingen av bygninger helt fra vikingtiden og frem til vår tid. Vi går igjennom historien, tømrerfagets utvikling og ser på tømrerfaget i dagens samfunn.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Historikk og håndverkeren i samfunnet
- Historisk utvikling
- Historiske bygninger
- Tømrerfagets utvikling
- Håndverkeren i moderne tid
- Tømrerfaget - et håndverksfag
- Rasjonalisering av håndverket
- Produksjonsformer

Bygningsvern og byggeskikk
- Fredet eller vernet
- Stilarter
- Urbanisering og modernisering


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Praktisk matematikk og tegning NO For lærlinger i bedrift
Bygningsfysikk NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Samhandling NO For lærlinger i bedrift
Miljø og bærekraft NO For lærlinger i bedrift
Sikker bruk av verktøy NO Obligatorisk yrkesforberedende