Basiskunnskap for tømrere NO

Basiskunnskap for tømrere NO
Produktnummer: 2401
Kursnummer: 10001047
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

Introduksjonskurs for tømrere - med HMS, ergonomi, sikkerhet, etc.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

Grunnleggende HMS
- Arbeidstilsynet
- HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
- Byggherreforskriften
- SHA-plan
- Byggeplasstavla
- Prosjektpermen
- HMS-kort
- Personlig verneutstyr
- Hendelser og ulykker
- Varsling ved skader og ulykker
- Førstehjelpsutstyr

Ergonomi
- Hva er ergonomi?
- Tre viktige sannheter
- Planlegging og tilrettelegging av arbeidet
- Vurderingsmodeller
- Muskel- og skjelettplager
- Vibrasjoner
- Støy

Anhuking, stropping og signalgiving
- Anhuking, stropping og signalgiving
- Uønskede hendelser og ulykker
- Personlig verneutsyr
- Fiberstropper
- Kjettingredskap
- Snaring
- Signalgiving
- Kjøring uten last
- Miljøhensyn

Sikker bruk av arbeidsutstyr
- Arbeidsmiljøforskriftene
- Risikovurdering
- Opplæring
- Sikkerhetsveiledninger
- Sikker bruk av arbeidsutstyr
- Bruk av stiger
- Fallsikring

Bruk av stillas
- Opplæring i bruk av stillas
- Skilting av stillas
- Kontroll av stillas
- Opplæring for bruker av stillas
- Risikovurdering og krav til arbeid i høyden
- Planlegging av arbeid i høyden
- Belastning på stillas
- Forankring av stillas
- Oppbygging av stillas
- Rutiner for arbeid fra stillas
- Rullestillas


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift
Praktisk matematikk og tegning NO For lærlinger i bedrift
Svenneprøven NO For lærlinger i bedrift
Bygningsfysikk NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Samhandling NO For lærlinger i bedrift