Førstehjelp for bygg og anlegg NO

Med kursbevis

Førstehjelp for bygg og anlegg NO
Produktnummer: 2400
Kursnummer: 10001065
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 625,00 (kr 500,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 625,00 (kr 500,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset går du gjennom hvordan du utfører livreddende førstehjelp, som å sikre frie luftveier, utføre hjerte- og lungeredning (HLR), stanse store blødninger og forebygge mot nedkjøling inntil profesjonelle helsearbeidere ankommer.

Det er stor sannsynlighet for at du en eller annen gang kommer først til et skadested, eller kommer i en situasjon der en eller flere personer trenger medisinsk hjelp. Da er det din plikt å hjelpe. E-læringskurset Førstehjelp for bygg og anlegg viser deg hvordan du utfører livreddende førstehjelp, som å sikre frie luftveier, utføre hjerte- og lungeredning (HLR), stanse store blødninger og forebygge mot nedkjøling inntil profesjonelle helsearbeidere ankommer. E-læringskurset tar også for seg hvilke arbeidsulykker som kan oppstå i forbindelse med arbeid på bygge- og anleggsplasser, og om meldeplikt ved alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. E-læringskurset inneholder en test. Når denne er bestått får du tilgang til et kursbevis.

Innhold:

Kjeden som redder liv
- Kjeden som redder liv

Skadestedet
- Arbeidsulykker i bygg og anlegg
- Førstehjelpsutstyr
- Meldeplikt
- Først på skadestedet
- Sikre skadestedet
- Medisinsk nødtelefon 1-1-3
- Undersøkelse
- Luftveier
- Pust
- Sirkulasjon
- Bevissthet
- Blottlegging
- Sideleie

Hjerte- og lungeredning
- Hjerte- og lungeredning (HLR)
- Bruk av hjertestarter
- Fremmedlegeme i luftveiene
- Drukning

Andre skader
- Blødninger
- Brannskader
- Bruddskader
- Hode-, nakke- og ryggskader
- Strømskader
- Øyeskader

Akutte sykdommer
- Hjertesykdommer
- Hjerneslag
- Astma
- Diabetes (sukkersyke)
- Kramper


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
FØRSTEHJELP NO Med kursbevis
Smittevern på byggeplasser (koronaviruset) NO Med kursbevis
Arbeidsmiljøutdanningen NO Grunnkurs
Working Environment EN Basic course
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift