Angående bøker for Datakortet

Godkjent av Datakortet as
Materiellet er godkjent av Datakortet as, noe som også innebærer at materiellet tilfredsstiller Datakortets kvalitetskrav til undervisningsmateriell.

Oppgaver i opplæringsmateriellet er kun å anse som en del av opplæringen og kan ikke brukes som en Datakorttest.

Sertifiserende Datakorttester gjennomføres ved autoriserte testsentre, se www.datakortet.no.