Tømrerkurs

Fagopplæring for tømrere

Tegning med WebDraw

Tegning med WebDraw NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende Vg2/Vg3

Kurset gir en innføring i WebDraw, et brukervennlig tegneprogram som lar deg tegne i 3D. Du vil lære å...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Tak og taktekking

Tak og taktekking NO

Eksamensforberedende Vg2

Kurset gir deg en oversikt over hva du må vite om tekking av tak, og hvilke typer tekke du kan velge mellom. Du vil...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Innvendig arbeid

Innvendig arbeid NO

Eksamensforberedende Vg2

Innvendig arbeid omfatter arbeid som utføres innendørs, og kan inkludere alt fra montering av dører og...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Dører, vinduer og utvendig kledning

Dører, vinduer og utvendig kledning NO

Eksamensforberedende Vg2

Dører, vinduer og utvendig kledning er alle viktige elementer i byggeprosjekter. Dører og vinduer gir lys og...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Bjelkelag og bærevegger

Bjelkelag og bærevegger NO

Eksamensforberedende Vg2

Dette kurset omhandler bjelkelag og bærevegger. Bjelkelag er en serie av bjelker som ligger i jevn avstand og som...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT)

Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende

I dette kurset vil du bli kjent med en del grunnprinsipper innenfor ROT-markedet. Dette gjelder blant annet innen...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Tømrerens ABC

Tømrerens ABC NO

Obligatorisk yrkesforberedende

I dette kurset får du basiskunnskap om tømrerfaget, hva en tømrer gjør, begreper og faguttrykk....

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Stillas og fallsikring

Stillas og fallsikring NO

Obligatorisk yrkesforberedende

I dette kurset går vi gjennom hvilke krav som stilles til opplæring, før du som ansatt bruker stillas....

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Sikker bruk av verktøy

Sikker bruk av verktøy NO

Obligatorisk yrkesforberedende

I dette kurset gis det en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

HMS og Ergonomi

HMS og Ergonomi NO

Obligatorisk yrkesforberedende

I dette kurset får du kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, og hva som skal til for å få et godt...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft NO

For lærlinger i bedrift

I dette kurset skal vi se på hva som gjøres i byggenæringen for å oppfylle krav og forventninger...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Byggebransjens regelverk

Byggebransjens regelverk NO

For lærlinger i bedrift

I dette kurset lærer du om lover, regler og standarder som gjelder i byggebransjen. Opplæringskontoret for...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Samhandling

Samhandling NO

For lærlinger i bedrift

I dette kurset tar vi for oss forskjellige temaområder hvor det både er aktuelt, og helt nødvendig...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende

I dette kurset lærer du hvilke fysiske forhold som klima, grunnforhold, støy, materialbruk og konstruksjon som...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk NO

Informasjon om innlogging/bruk av SINTEF Byggforskserien

Kort kurs for å bli kjent med SINTEF Community’s nettsted Byggforskserien. Opplæringskontoret for...

Pris: kr 1 375,00 (kr 1 100,00 ekskl. mva)

Svenneprøven

Svenneprøven NO

For lærlinger i bedrift

I dette kurset får du en innføring i hva svenneprøver er og det praktiske rundt svenneprøven. Du...

Pris: kr 1 375,00 (kr 1 100,00 ekskl. mva)

Praktisk matematikk og tegning

Praktisk matematikk og tegning NO

For lærlinger i bedrift

I dette kurset ser vi nærmere på hvordan ulike utregninger gjøres, og vi kobler dette opp mot praktiske...

Pris: kr 1 375,00 (kr 1 100,00 ekskl. mva)

Tømrerfagets historie

Tømrerfagets historie NO

For lærlinger i bedrift

I dette kurset får du en innføring om utviklingen av bygninger helt fra vikingtiden og frem til vår tid....

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Basiskunnskap for tømrere

Basiskunnskap for tømrere NO

Introduksjonskurs for tømrere - med HMS, ergonomi, sikkerhet, etc. Opplæringskontoret for tømrerfaget og...

Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)

Førstehjelp for bygg og anlegg

Førstehjelp for bygg og anlegg NO

Med kursbevis

I dette kurset går du gjennom hvordan du utfører livreddende førstehjelp, som å sikre frie...

Pris: kr 625,00 (kr 500,00 ekskl. mva)