Betingelser for retur av varer levert fra Datapower Learning AS

Gjelder fra 1. Januar 2015.
 1. Alle returer skal merkes med avsender, mottaker og returnummer (returnummer fås ved henvendelse til ordrekontoret eller selger i Datapower Learning AS).
 2. Kopi av utfylt returskjema, samt kopi av faktura og/eller ordrebekreftelse skal følge forsendelsen.
 3. Varene må pakkes slik at skade under transport unngås (skadet vare erstattes ikke).
 4. Ved retur der det ikke er påvist feil fra Datapower Learning AS side, vil varene bli kreditert etter følgende system:
  a. Godkjent retur uten feil fra Datapower Learning AS 80%
  b. Manglende returskjema 80%
  c. Manglende faktura/ordrebekreftelse 80%
  d. Varene returneres senere enn tre måneder etter fakturadato 50%
  e. Varene er skadet/brukt og makuleres av Trykkpartner AS 0%
  f. Ved flere mangler multipliseres prosentsatsene med hverandre. For eksempel: Ved manglene a og d gir dette en kreditering på 0,80 * 0,50 = 40 % av fakturert beløp.
  g. Ved feil fra Datapower Learning AS 100%
 5. Porto/frakt ved utsendelse vil normalt ikke bli kreditert. Ved retur dekkes porto-/fraktkostnaden av avsender.
 6. Disse betingelser gjelder såfremt noe annet ikke er avtalt med ordrekontoret eller selger i Datapower Learning AS.

Word document Returskjema