Oppgavefiler til DataPower-bøker

Her kan du laste ned oppgavefiler til DataPower-bøker. Du trenger ISBN-nummeret eller tittelen på din bok.

Informasjon

Nedlasting av oppgavefiler

Angående bøker for Datakortet


Velg kategori

Operativsystem: Windows

Tekstbehandling: Word

Regneark: Excel

Database: Access

Presentasjon: PowerPoint

E-post/kommunikasjon: Outlook, Lync, SharePoint, Lotus Notes

Internett og Intranett: Internet Explorer, FrontPage

Prosjektstyring: Project

Samleprodukt: ECDL, Datakortet, eBorger, Grunnkurs i IT

Generell IT

Kundetilpasset læremateriell: Skreddersøm


NO = Norsk språk
NO-EN = Norsk språk, engelsk programversjon
DK = Datakortet

Klikk på boktittelen for å starte nedlastingen
Operativsystem: Windows
ISBN Boktittel
978-82-477-1884-1 Windows 7 NO - DK modul 2
978-82-477-1721-9 Windows Vista NO - Grunnopplæring - DK modul 2
Tekstbehandling: Word
ISBN Boktittel
978-82-477-2239-8 Word 2013 NO
978-82-477-2031-8 Word 2010 NO - Videregående
978-82-477-1945-9 Word 2010 NO
978-82-477-1723-3 Word 2007 NO - Videregående - DK modul 3, ekspert nivå
978-82-477-1696-0 Word 2007 NO - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-1679-3 Word 2007 NO-EN - Grunnopplæring
978-82-477-1498-0 Word 2003 NO - Videregående - DK modul 3, ekspert nivå
978-82-477-1391-4 Word 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-1104-0 Word 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-1098-2 Word 2003 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-0961-0 Oppgavesamling - Word 2002 NO
978-82-477-0942-9 Word 2002 NO - Videregående - DK modul 3, ekspert nivå
978-82-477-0821-7 Word 2002 NO - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-0761-6 Word 2002 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-0741-8 Word 2000 NO - Videregående - DK modul 3, ekspert nivå
978-82-477-0678-7 Oppgavesamling - Word 2000 NO
978-82-477-0606-0 Lange dokumenter i Word 2000 NO - Videregående
978-82-477-0595-7 Tabeller i Word 2000 NO - Videregående
978-82-477-0511-7 Lag hjemmesider i Word 2000 NO - Videregående
978-82-477-0492-9 Word 2000 NO - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-0478-3 Word 2000 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 3
978-82-477-0466-0 Word 2000 NO-EN - Videregående
978-82-477-0416-5 Fletting i Word 2000 NO - Videregående
978-82-477-0414-1 Maler og makroer i Word 2000 NO - Videregående
978-82-477-0413-4 Visual Basic for Applications i Word 2000 NO - Videregående
Regneark: Excel
ISBN Boktittel
978-82-477-2287-9 Excel 2016 NO - Videregående
978-82-477-2286-2 Excel 2016 NO
978-82-477-2226-8 Excel 2013 NO
978-82-477-2030-1 Excel 2010 NO - Videregående
978-82-477-1946-6 Excel 2010 NO
978-82-477-1803-2 Excel 2007 NO-EN - Videregående - DK modul 4, ekspert nivå
978-82-477-1724-0 Excel 2007 NO - Videregående - DK modul 4, ekspert nivå
978-82-477-1697-7 Excel 2007 NO - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-1680-9 Excel 2007 NO-EN - Grunnopplæring
978-82-477-1500-0 Excel 2003 NO - Videregående - DK modul 4, ekspert nivå
978-82-477-1392-1 Excel 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-1105-7 Excel 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-1099-9 Excel 2003 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-0957-3 Excel 2002 NO - Videregående - DK modul 4, ekspert nivå
978-82-477-0822-4 Excel 2002 NO - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-0779-1 Excel 2002 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-0743-2 Excel 2000 NO - Videregående - DK modul 4, ekspert nivå
978-82-477-0491-2 Excel 2000 NO - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-0489-9 Statistikk i Excel 2000 NO - Videregående
978-82-477-0487-5 Databaser og lister i Excel 2000 NO - Videregående
978-82-477-0477-6 Excel 2000 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 4
978-82-477-0467-7 Excel 2000 NO-EN - Videregående
978-82-477-0455-4 Makroer i Excel 2000 NO - Videregående
978-82-477-0428-8 Grafikk i Excel 2000 NO - Videregående
Database: Access
ISBN Boktittel
978-82-477-2060-8 Access 2010 NO
978-82-477-1796-7 Access 2007 NO – Grunnopplæring - DK modul 5
978-82-477-1106-4 Access 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 5
978-82-477-0824-8 Access 2002 NO - Grunnopplæring - DK modul 5
978-82-477-0775-3 Access 2002 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 5
978-82-477-0521-6 Access 2000 NO - Videregående
978-82-477-0519-3 Access 2000 NO-EN - Videregående
978-82-477-0497-4 Access 2000 NO - Grunnopplæring - DK modul 5
978-82-477-0468-4 Access 2000 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 5
Presentasjon: PowerPoint
ISBN Boktittel
978-82-477-2240-4 PowerPoint 2013 NO
978-82-477-2032-5 PowerPoint 2010 NO - Videregående
978-82-477-1947-3 PowerPoint 2010 NO
978-82-477-1725-7 PowerPoint 2007 NO - Videregående - DK modul 6, ekspert nivå
978-82-477-1698-4 PowerPoint 2007 NO - Grunnopplæring - DK modul 6
978-82-477-1682-3 PowerPoint 2007 NO-EN - Grunnopplæring
978-82-477-1426-3 PowerPoint 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 6
978-82-477-1107-1 PowerPoint 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 6
978-82-477-1102-6 PowerPoint 2003 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 6
978-82-477-0825-5 PowerPoint 2002 NO - Grunnopplæring - DK modul 6
978-82-477-0783-8 PowerPoint 2002 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 6
978-82-477-0490-5 PowerPoint 2000 NO - Grunnopplæring - DK modul 6
978-82-477-0469-1 PowerPoint 2000 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 6
E-post/gruppevare: Outlook, Lotus Notes
ISBN Boktittel
978-82-477-1948-0 Outlook 2010 NO
978-82-477-1699-1 Outlook 2007 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1683-0 Outlook 2007 NO-EN - Grunnopplæring
978-82-477-1449-2 Outlook 2003 NO - Grunnopplæring
978-82-477-0508-7 Lotus Notes Release 5 NO - Grunnopplæring
978-82-477-0209-3 Lotus Notes Release 5 NO-EN - Grunnopplæring
Internett og intranett: Internet Explorer, Outlook, Frontpage
ISBN Boktittel
978-82-477-2047-9 Internet Explorer 9 og Outlook 2010 NO
978-82-477-1883-4 Microsoft Internet Explorer 8 & Outlook 2007 NO - Modul 7
978-82-477-1719-6 Internet Explorer 7/Outlook 2007 NO - Grunnopplæring DK modul 7
978-82-477-1497-3 Internet Explorer 6 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1111-8 Internet Explorer 6/Outlook 2003 NO - Grunnopplæring - DK modul 7
978-82-477-1110-1 Internet Explorer 6/Outlook 2003 NO-EN - Grunnopplæring - DK modul 7
978-82-477-0853-8 FrontPage 2002 NO - Grunnopplæring
Prosjektstyring: Project
ISBN Boktittel
978-82-477-2223-7 Project 2013 NO/NO-EN
978-82-477-1949-7 Project 2010 NO/NO-EN
978-82-477-1797-4 Project 2007 NO/NO-EN - Grunnopplæring
978-82-477-1221-4 Project 2003 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1012-8 Project 2002 NO - Grunnopplæring
978-82-477-0596-4 Project 2000 NO - Grunnopplæring
978-82-477-0506-3 Project 2000 NO-EN - Grunnopplæring
Samleprodukt: ECDL, Datakortet, eBorger, Grunnkurs i IT
ISBN Boktittel
978-82-477-2288-6 Samlebok for Office 2016 – Word 2016/Excel 2016/PowerPoint 2016 NO
978-82-477-2235-0 Samlebok for Office 2013 – Word 2013/Excel 2013/PowerPoint 2013/Outlook 2013 NO
978-82-477-2125-4 Getting started with Office 2010 - Word 2010/Excel 2010/PowerPoint 2010/Outlook 2010 EN
978-82-477-2012-7 Oppgavesamling - Word 2010/Excel 2010/PowerPoint 2010 NO
978-82-477-2054-7 ECDL Start - Windows 7/Office 2010/IE9 NO - DK modul 2,3,4 og 7
978-82-477-1950-3 Datakortet samlebok - Windows 7/Office 2010/IE9 NO - DK modul 1-7
978-82-477-2003-5 Kom i gang med Office 2010 - Word 2010/Excel 2010/PowerPoint 2010/Outlook 2010 NO
978-82-477-1987-9 Grunnkurs i IT - Innføring i IT/Windows 7/Word 2010/IE8/Outlook 2010 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1942-8 ECDL Start - Windows 7/Office 2007/IE 8 NO - DK modul 2, 3, 4 og 7
978-82-477-1924-4 Datakortet samlebok - Windows 7/Office 2007/IE8 NO - DK modul 1-7
978-82-477-1914-5 Grunnkurs i IT – Innføring i IT/Windows 7/Word 2007/IE8/Outlook 2007 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1885-8 Datakortet samlebok - Win Vista/Office 2007/IE8 NO - DK modul 1-7
978-82-477-1824-7 ECDL Start - Windows XP/Word 2007/Excel 2007/IE 7 NO
978-82-477-1818-6 eBorger - Win Vista/Word 2007/IE 7/Windows Mail NO
978-82-477-1770-7 Datakortet samlebok - Win Vista/Office 2007/IE7 NO - DK modul 1-7
978-82-477-1769-1 Datakortet samlebok - Windows XP/Office 2007/IE7 NO - DK modul 1-7
978-82-477-1743-1 Office 2007 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1711-0 ECDL Start - Win Vista/Word 2007/Excel 2007/IE 7 NO - DK modul 2-4 og 7
978-82-477-1562-8 Integrasjon i Office 2003 NO - Videregående
978-82-477-1561-1 Grunnkurs i IT - Windows XP/Word 2003/IE 6 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1357-0 ECDL Start - Windows XP/Word 2003/Excel 2003/IE 6 NO - DK modul 2-4 og 7
978-82-477-1248-1 Oppgavesamling - Windows XP/Office 2003/IE6 NO - DK modul 1-7
978-82-477-1226-9 eBorger - Win XP/WordPad/IE 6/Outlook Express 6 NO
978-82-477-1176-7 Håndbok for Datamaskiner - Win XP/Word 2002/IE 6 NO - Grunnopplæring
978-82-477-1131-6 ECDL Start - Windows XP/Word 2002/Excel 2002//IE 6 NO - DK modul 2,3,4 og 7
978-82-477-1127-9 Datakortet samlebok - Windows XP/Office XP/IE6 NO - DK modul 1-7
978-82-477-1109-5 Datakortet samlebok - Windows XP/Office 2003/IE6 NO - DK modul 1-7
Generell IT
ISBN Boktittel
978-82-477-1710-3 Grunnleggende IT-forståelse NO - Grunnopplæring - DK modul 1