Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO

For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende

Rehabilitering, om- og tilbygg (ROT) NO
Produktnummer: 2434
Kursnummer: 10001113
Språk: Norsk tekst (Norsk produktversjon)
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 2 250,00 (kr 1 800,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 0,00 (kr 0,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

I dette kurset vil du bli kjent med en del grunnprinsipper innenfor ROT-markedet. Dette gjelder blant annet innen forvaltning, drift og vedlikehold av et bygg og energirehabilitering. Du lærer også om byggematerialer før og nå, fuktmekanikk, varmegjennomgang og kuldebroer. Til slutt går vi gjennom noen praktiske eksempler i forbindelse med rehabilitering og ombygging, samt radontiltak som kan gjøres i eksisterende bygg og hvordan man skal håndtere risikoavfall.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget. E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere.

Innhold:

ROT-markedet
- Innledning
- Spesialisering på ROT-markedet
- Hvilke byggeregler gjelder?
- Bruksendringer
- Rehabilitering
- Begreper

Forvaltning, drift og vedlikehold
- Innledning
- Innholdet i FDV-dokumentasjonen
- FDV - forankring i lovverket
- Hva FDV-dokumentering innebærer for en tømrer

Energirehabilitering
- Innledning
- ENØK
- Energirådgiver (Energikonsulent)
- Termografering

Byggematerialene før og nå
- Innledning og historikk
- Hva som påvirker utviklingen av byggematerialene
- Oppsummering byggematerialer
- Konsekvenser for rehabilitering
- Estetikk

Fuktmekanikk i eldre bygninger
- Innledning
- Fukt i bygninger - bakgrunn
- Fuktsikkerhet
- Uttørking og forebygging av byggfukt
- Undersøkelse av fuktskader i bygninger

Varmegjennomgang, lufting og tette bygg
- Definisjoner
- Forutsetninger

Kuldebroer
- Hva er en kuldebro?
- Lineære- og punktkuldebroer

Radontiltak i eksisterende bygninger
- Radonkilder og forekomster i inneluft
- Helserisiko og tiltaksgrenser
- Tiltak mot radon
- Avdekke luftlekkasjer

Risikoavfall
- Innledning
- Helse- og miljøskadelige stoffer i bygninger
- Miljøkartlegging
- Lover og forskrifter for miljøkartlegging/sanering av bygg

Praktiske eksempler
- Reparere/skifte ut vinduer og dører
- Etterisolering av vegger og loft
- Utbedring og forsterkning av bjelkelag
- Reparasjon av bærende konstruksjoner
- Reparasjon og ombygging av tak


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Bygningsfysikk NO For lærlinger i bedrift/Eksamensforberedende
Samhandling NO For lærlinger i bedrift
Byggebransjens regelverk NO For lærlinger i bedrift
Tømrerfagets historie NO For lærlinger i bedrift
Stillas og fallsikring NO Obligatorisk yrkesforberedende