Arbeidsmiljøutdanningen NO

Grunnkurs

Arbeidsmiljøutdanningen NO
Produktnummer: 2413
Kursnummer: 10001069
Språk: Norsk tekst
Produkttype: Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav:
Pris: kr 4 462,50 (kr 3 570,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 4 462,50 (kr 3 570,00 ekskl. mva)
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

Arbeidsmiljøutdanningen Grunnkurs er selve grunnsteinen i HMS/arbeidsmiljøopplæringen. Dette er kurset som verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg skal ha, og som ledere på ulikt nivå, tillitsvalgte og andre aktører bør ha for å kunne være aktive for et bedre arbeidsmiljø.

Læringsmålene og innholdet i kurset er i henhold til regelverket, det vil si arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, samt Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale 3.

Kurset er utviklet i nært samarbeid med representanter for organisasjoner og næringsliv.

Grunnkurset består av to moduler, en basismodul og en temamodul, og er tilgjengelig for både norsk og engelsk versjon.

Arbeidsmiljøutdanningen I (Basismodul):
- Arbeidsliv og arbeidsmiljø
- Grunnopplæringen
- Relevant lov og regelverk
- Fullt forsvarlig arbeidsmiljø
- Roller, ansvar og oppgaver
- Bedriftskultur
- Atferd og motivasjon
- Det kan være fali´det…
- Systematisk HMS-arbeid
- HMS-økonomi
- Modeller og metoder
- Kartlegging - verktøy
- Handlingsspiralen
- Avslutning

Arbeidsmiljøutdanningen II (Temamodul):
- Innledning
- Fysisk arbeidsmiljø
- Ergonomi
- Fysisk aktivitet
- Førstehjelp
- Biologisk arbeidsmiljø
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Arbeidsorganisering
- Omorganisering og endringsprosesser
- Stress, press og utbrenthet
- Trusler/vold
- Arbeidstid og helse
- Inkluderende arbeidsliv
- Konflikter på arbeidsplassen
- Personvern, kontroll og overvåking
- Varsling
- Sosial dumping
- Avslutning

Det gode arbeidsmiljø gir:
- Bedre lønnsomhet
- Godt arbeidsmiljø
- Motiverte medarbeidere
- Trygge og gode arbeidsforhold
- Lavere sykefravær og «turn over»
- Bedre samhold og trivsel
- Økonomisk vekst

 

 

 


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
FØRSTEHJELP NO Med kursbevis
Førstehjelp for bygg og anlegg NO Med kursbevis
Working Environment EN Basic course
Smittevern på byggeplasser (koronaviruset) NO Med kursbevis
HMS Grunnkurs NO E-læring for ledere og medarbeidere