DataPower Learning - Teknologi

Teknologi

Effektiv e-læring betinger samspill og optimal anvendelse av teknologi, pedagogikk og media. DataPower Learning utvikler selv de tekniske løsninger som benyttes, og har dermed styring og kontroll med tilpasninger etter hvert som nye behov oppstår. Dette er helt avgjørende for å sikre at e-læringskurs kan fungere over tid, da internett-standarder, operativsystem og brukerutstyr er i stadig endring. Vår status som autorisert Microsoft Partner gjennom en årrekke er en viktig anerkjennelse av selskapets teknologiske kompetanse.

DataPower Learning Online er kjernen i et unikt konsept som støtter utvikling, drift, bruk, administrasjon, forvaltning, dokumentasjon, distribusjon og salg av e-læring.

LMS (Learning Management System)

Gir brukeren tilgang til e-læring. Administrasjon, oppfølging og rapportering omkring kurs, lisenser, brukere og gjennomføring. Brukergrensesnitt på 17 språk.

LCMS (Learning Content Management System)

Forvaltning og strukturering e-læringsinnhold.

Learning Bits

Utklipp og distribusjon av korte læringssekvenser («micro-/nano-learning»).

Nettbutikk

Automatisert levering av e-læringskurs. Betalingsløsning og fakturering. Produktregister, produktpresentasjon, kunderegister, brukerregister og kampanjefunksjoner.

iFag - “livslang læring”

Informasjonssystem for fagopplæring og lengre kompetanseløp. Fagplaner, kompetansemål, e-læring, meldingssystem, hendelseslogg, samtalejournal, dokumentasjon, veilederstøtte, vurderingsstøtte, timeregistrering, kursadministrasjon, økonomi m.m.
Les mer

Responsivt design

Vi har erfaring med responsivt design (RWD) og HTML5, som innebærer at løsninger kan brukes både på PC/Mac, Nettbrett og Smarttelefon.

Integrasjon

Tilgang til e-læring og utveksling av data med plattformer/ portaler fra andre leverandører (SCORM, AICC). Vi har gjort integrasjoner med blant andre It’s Learning, Fronter, Saba, Oracle iLearning, Moodle, Microsoft SharePoint, SuperOffice, Trainingportal, Learning Gateway, Netop Learning Center og Netcompetence.