ifag
 

Hva er ifag?

Innholdet ifag?

ifag består av ulike deler for oppfølging av brukerne.
Delene er:

Myndighetskrav

Med ifag dekkes myndighetenes krav til underveis­vurdering og dokumentasjon.

Vurderingssystemet tar utgangspunkt i "Vurderings­forskriften" utarbeidet av Utdanningsdepartementet. Vurderingssystemet er knyttet direkte opp mot kompetanse­målene.

ifag inneholder et felles vurderingssystem for gjennom­gående vurdering fra og med videregående skole til ferdig utlært svenn/fagarbeider.

I tillegg vil opplæringskontorene ha stor nytte av systemet fordi det forenkler og effektiviserer deres oppfølging av lærlingene.

Roller i ifag

Lærling/elev
Kan blant annet registrere timer, egenvurdere seg og laste opp dokumentasjon for hvert praktisk kompetansemål. De kan jobbe med det teoretiske fagstoffet via e-læring.

Faglig leder i bedrift/lærer
Kan følge opp sine lærlinger/elever på en effektiv måte, samt vurdere hver enkelt lærling/elev på kompetansemålene.

Opplæringskontoret
Får en fullstendig oversikt over alle lærlinger i bedriftene og får en effektiv oppfølging av alle brukere i ifag.

Skjermbilde fra ifag.

ifag til din bransje?

ifag er utviklet og tilpasset slik at det passer alle bransjer og organisasjoner. Med enkle grep kan det lages nye fagplaner med kompetanse­mål tilpasset ditt fag.

Ønsker du mer informasjon om ifag eller e-læring for din bransje?

Ta kontakt med:

DataPower Learning AS
7738 Steinkjer
Telefon: 74 16 06 00
E-post: ordre@datapower.no
Internett: www.datapower.no
  www.ifag.no