Hvordan handler du i Nettbutikken?

Denne gjennomgangen viser forløpet i handleprosessen - fra å finne det kurset som passer for deg til du er i gang med opplæringen.