DataPower Learning - HMS

HMS

Vi tilbyr et bredt spekter av nettbaserte HMS-kurs både for ledere, tillitsvalgte og ansatte. Fra grunnleggende nivå til mer omfattende arbeidsmiljøutdanning, personvern, førstehjelp m.m. Kurs finnes på engelsk, polsk og baltiske språk i tillegg til norsk.

De aller fleste virksomheter skal forholde seg til lover og regler innen helse-, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for at forskriftene følges, men tillitsvalgte og øvrige ansatte har både plikter og rettigheter i forbindelse med HMS-arbeidet.

I samarbeid med anerkjente fagmiljø har vi utviklet HMS-relaterte kurs som anvendes innen de fleste sektorer.

Service – Tjenesteyting – Industri – Primærnæring – Undervisning - Forvaltning

 

Våre HMS-relaterte e-læringskurs kan kjøpes i nettbutikken for umiddelbar levering!

Nettbutikk