Arbeidsmiljøutdanningen I - Grunnkurs NO (E-læring)

Basismodul - Norsk utgave

Arbeidsmiljøutdanningen I - Grunnkurs NO (E-læring)
Produktnummer: 2077
Kursnummer: 10000821
Språk: Norsk tekst
Produkttype: E-læring. Nettbasert opplæring som leveres via DataPower Learning Online.
Systemkrav: Adobe Flash Player 7.0 eller nyere.
Pris: kr 2 112,50 (kr 1 690,00 ekskl. mva)
Videreføringspris: kr 2 112,50
Dette er pris fra og med år to. Du får tilbud om fornyelse til denne prisen i god tid før utløpsdato, og kan da velge å forlenge varigheten på kurset.
 
 

Arbeidsmiljøutdanningen Grunnkurs er selve grunnsteinen i HMS/arbeidsmiljøopplæringen. Dette er kurset som verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg skal ha, og som ledere på ulikt nivå, tillitsvalgte og andre aktører bør ha for å kunne være aktive for et bedre arbeidsmiljø.

Læringsmålene og innholdet i kurset er i henhold til regelverket, det vil si arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, samt Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale 3.

Kurset er utviklet i nært samarbeid med representanter for organisasjoner og næringsliv.

Grunnkurset består av to moduler, en basismodul og en temamodul, og er tilgjengelig for både norsk og engelsk versjon.

Innhold:
- Arbeidsliv og arbeidsmiljø
- Grunnopplæringen
- Relevant lov og regelverk
- Fullt forsvarlig arbeidsmiljø
- Roller, ansvar og oppgaver
- Bedriftskultur
- Atferd og motivasjon
- Det kan være fali´det…
- Systematisk HMS-arbeid
- HMS-økonomi
- Modeller og metoder
- Kartlegging - verktøy
- Handlingsspiralen
- Avslutning

Det gode arbeidsmiljø gir:
- Bedre lønnsomhet
- Godt arbeidsmiljø
- Motiverte medarbeidere
- Trygge og gode arbeidsforhold
- Lavere sykefravær og «turn over»
- Bedre samhold og trivsel
- Økonomisk vekst

 

 


fb twitter in

Kunder som kjøpte produktet/produktene over bestilte også:

Produkt Beskrivelse
Arbeidsmiljøutdanningen II - Grunnkurs NO (E-læring) Temamodul - Norsk utgave
Arbeidsmiljøutdanningen I - Grunnkurs EN (E-læring) Working Environment - Basic course - Engelsk utgave
Førstehjelp NO (E-læring)
Firstaid Basic EN (E-læring) Engelsk utgave
Arbeidsmiljøutdanningen II - Grunnkurs EN (E-læring) Working Environment - Theme module - Engelsk utgave