e-læring

Best på E-læring for norsk kjøtt og eggbransje

Kunnskap er grunnleggende for at kjøtt- og eggbransjen skal redusere kostnader, øke verdiskapingen og ha høy tillit til sine produkter hos forbrukerne. Myndigheter og forbruker forventer at ansatte i kjøtt- og eggbransjen er kompetente på områder som hygiene, dyrevelferd og HMS. Da må opplæringstilbudene være gode, lett tilgjengelige og kostnadseffektive.

E-læring

Animalia er blant de fremste i verden når det gjelder å kunne tilby e-læringsprogrammer utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen. E-læring er en fleksibel, engasjerende og målrette form for læring. Tilbakemeldingene fra flere tusen ansatte i kjøtt- og fjørfeindustrien som har tatt vårt e-læringskurs i hygiene er svært positive.

Animalia tilbyr e-læring i

  • Hygiene
  • HMS Trygg på jobben
  • Dyrevelferd på slakterier
  • Stell av Fjørfe
  • Avliving av hjort i oppdrett
  • Nettbasert slaktekurs av hjortevilt
  • Håndtering av plussprodukter


Har du spørsmål om noen av våre kurs- og opplæringstilbud ta kontakt med oss på telefon: 23 05 98 00
Epost: animalia@animalia.no

Du kan også besøke våre hjemmesider på http://www.animalia.no

For ansatte i Nortura

Enkelte ansatte i Nortura opplever problemer med å få kjørt kurset i Internet Explorer. Se her for en løsning på dette.

Pålogging

Du logger deg på ved å bruke tilsendt brukernavn og passord. Gå til Logg på under hovedmenyen til venstre.

 

© Datapower Learning AS
Online 4.5.6