Forsiden Infosenter Kontakt oss Personvern Om DataPower Learning

Standard e-læring

DataPower Learning tilbyr egenutviklet e-læring for både Windows og de fleste Office-applikasjoner som for eksempel Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Lync og SharePoint. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye verktøyene og funksjonene i applikasjonene. Det legges vekt på bruk av animasjoner, visuelle effekter og interaktivitet i e-læringen, noe som virker mer motiverende og engasjerende på brukeren.

Fortest

Fortest

Kompetansekartlegging før opplæringen starter, som kan gjennomføres for å avdekke opplæringsbehovet. Utvalget av spørsmål vil være det samme for alle brukerne.

De fleste spørsmålstypene inneholder ulike svaralternativer, hvor ett eller flere er riktige. Det finnes også kombinasjonsspørsmål der ulike bokser skal dras til riktig svarboks. I enkelte spørsmål må du angi svar ved å klikke på riktig sted i en illustrasjon.

Opplæringsplan

Opplæringsplan

Resultatet av fortesten kan brukes som en opplæringsplan. I rapporten sammenlignes resultatet grafisk med testkravet. Testkravene er satt ut fra at brukeren må vise god forståelse i bruk av de viktigste funksjonene innenfor et emne.

Det vises dessuten en hake foran de emnene du har svart en viss andel riktig på, og dermed har en del kunnskap om fra før. Hvis et emne ikke er merket med hake, bør dette gjennomgås grundig.

Introduksjon

Introduksjon

Video med tale og teksting som viser praktisk anvendelse av lærestoffet. Animasjoner motiverer og stimulerer til læring.

Teori

Teori

Utdyping av lærestoffet ved hjelp av tekster og bilder.

Oppskrift

Oppskrift

Trinnvis beskrivelse av hvordan verktøy og funksjoner kan brukes.

Oppgave

Oppgave

Praktisk øving innen aktuelle emner i opplæringen.

Emnetest

Emnetest

Tester forståelsen av lærestoffet underveis. Emnetesten gjennomføres etter hvert hovedemne. I emnetesten kan du om ønskelig vise en fasit etter at svaret er avgitt. Spørsmålene i emnetesten blir plukket ut tilfeldig fra en base.

Ettertest

Ettertest

Kontrollerer at opplæringsmålene er nådd etter endt opplæring. Denne testen omfatter alle emner og tester kunnskaper på ulike nivåer. Ettertesten har samme antall spørsmål som fortesten, men spørsmålene blir plukket ut tilfeldig fra en base.

Kursbevis

Kursbevis

Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.